MAKERMINDS

Duke dhënë njohuri në mënyrë efektive, ne u mundësojmë njerëzve të zhvillojnë shkathtësi profesionale në mënyrë që të marrin pjesë në tregun global, digjital.

Kush jemi ne?

MAkerminds - Krijojmë të ardhmen

Kompania u themelua në vitin 2019 në Kosovë dhe është gjithashtu i suksesshëm në treg në Gjermani me një ekip profesional.

Misioni ynë është për t’u dhënë njerëzve mundësi për hyrjen në tregun global, digjital duke dhënë njohuri dhe aftësi profesionale. 

MakerMinds operon plotësisht në internet dhe tregon në këtë mënyrë ekspertizën e saj për mësimin online, organizimin të proceseve digjital dhe mundësitë e punës në internet.

Cilat janë qëllimet tona?

woman-on-books-graduate

Pse?

Në gjithçka që bëjmë, ne besojmë se njohuritë dhe aftësitë përcaktojnë se si zhvillohet karriera profesionale e një personi.

online-learning-man-woman

Si?

Përmes kombinimit të mësimit online, mbështetjes së drejtpërdrejtë përmes internetit dhe profesionalizimit të aftësive digjitale, ne i ndihmojmë klientët tanë të zhvillojnë potencialin e tyre.

online-collaboration-digital-work

Çfarë?

Ne përcaktojmë të ardhmen e mësimit për të mundësuar hyrjen në tregun global, digjital.